جام الست

پاسخ گویی به شبهات سیاسی ، مذهبی

جام الست

پاسخ گویی به شبهات سیاسی ، مذهبی

جام الست

پاسخ گویی به شبهات سیاسی ، مذهبی

آدرس کانال تلگرام:
https://t.me/jamealasst

آدرس صفحه اینستاگرام:
instagram.com/mohammad_mahdi_mottaghi

نویسندگان

خیانت های پهلوی (رضا خان و محمد رضا شاه)

دوشنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۰۱:۰۵ ب.ظ

برخی پیام ها مربوط به تطهیر چهره حکومت پهلوی، چه رضاخان و چه محمدرضاشاه پهلوی است که بنظر می رسد توسط گروه های سلطنت طلب و ضدانقلاب در شبکه ها ی اجتماعی پردازش می شود و با کپی پیست (به عنوان یکی از اعتیادهای مبتلابه کاربران شبکه های اجتماعی) دانسته یا نادانسته توزیع و نشر می شود. و بهرحال تاثیر نامطلوب خود را برجای میگذارد. در این مطلب به برخی از این پیام ها و پاسخ های بسیار آنها اشاره شده است.

به عنوان نمونه، پیام زیر یکی از پیام هایی است که مکررا در این شبکه ها توزیع شده است:

ﺑﻴﺴﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﻬﻢ ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻥ ﻣﺰﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺑﻲ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ :

١ - ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ، ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ

٢ - ﺍﺑﺪﺍﻉ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ

٣ - ﺳﺎﺧﺖ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎﺕ

٤ - ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺮﺯﻫﺎﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﻯ ﺍﻣﻨﯿﺖ

٥ - ﻳﻚ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﮐﺸﻮﺭﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﺠﺰﯾﻪ

٦ - ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻥ

٧ - ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ

٨ - ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﺮﻗﻪ ﺩﺯﺩﻫﺎﯼ ﮔﺮﺩﻧﻪ

٩ - ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ

١٠ - ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻧﻔﺘﻰ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎﻩ

١١ -ﺍﺧﺮﺍﺝ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﺍﺯ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎﺭﺱ

١٢ - ﺁﺯﺍﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺟﺰﯾﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺐ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺍﺑﻮﻣﻮﺳﻰ

١٣ - 104 ﺑﺎﺭ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮﺍﻕ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﯾﺮﻭﻣﻨﺪﻯ ﺍﺭﺗﺶ ﺍﯾﺮﺍﻥ ، ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﯿﺠﻨﮕﻨﺪ

١٤ - ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﺷﻮﺭﻭﯼ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ

١٥ - ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﻭﺭﺷﻮ

١٦ - ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﺭﺍﮎ ﻭ ﺗﺒﺮﯾﺰ

١٧ - ﺍﻋﻄﺎﻯ ﺣﻖ ﺭﺍﯼ ﺑﻪ ﺯﻧﻬﺎ

١٨ - ﺍﻋﻄﺎﻯ ﺷﻐﻞ ﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺜﻞ ﻣﺪﻳﺮ، ﻭﺯﯾﺮ ﻭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ

١٩ - ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ

٢٠ - ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﭘﻮﻝ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ 10 ﺍﺭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻲ .


و اما پاسخ:

برخی خدمات رضاخان به ایران!!!

1.کشتن شعرا، روشنفکران و ادیبانی همچون فرخی یزدی، میرزاده عشقی، واعظ قزوینی و دویست نویسنده و روشنفکر ایرانی

2. تبعید و قتل نقاش بنام ایرانی کمال الملک به جرم استفاده از بورسیه حکومت قاجار برای تحصیل نقاشی

3. قلع‌وقمع عشایر ایران با سیاست تخته قاپو کردن با کشتار هزاران تن از انها

4. مقاومت نکردن حتی یک روز در برابر لشکر متفقین و تسلیم بی چون و چرای کشور به بیگانگان در جنگ جهانی دوم

5. قتل عام و مجروح شدن بیش از 1500 تن از مردم عادی مشهد در مسجد گوهرشاد به جرم اعتراض به بخشنامه‌ی اجباری شدن کلاه‌فرنگی برای ایرانیان (کلاه‌شاپوی فرانسوی)

6. قتل بیش از 24 هزار تن به انحای گوناگون به دست مأموران امنیتی شهربانی رضاخان

7. کشف حجاب و ممنوعیت عزاداری سالار شهیدان در ماه محرم و صفر

8. قتل بیرحمانه معتمدان و نزدیکانش از جمله علی اکبر داور (مبدع ثبت اسناد و ثبت احوال)، تیمورتاش، اسعد بختیاری، نصرت الدوله فیروز و...

9. لغو تبلیغاتی قرارداد استعماری نفتی دارسی و سپس تمدید سی ساله ان با ابروریزی

10. قرارداد تقسیم آب هیرمند با مدیریت انگلیسی‌ها بین تهران و کابل در 1317و جدا شدن «دشت ناامید» به‌ مساحت سه هزار کیلومتر از ایران و خارج شدن سرچشمه‌ی هیرمند از دسترس ایران

11. واگذار کردن بخش هایی از خاک ایران به عراق و ترکیه براساس قرارداد سعدآباد

12. قتل و ترور سران ایلیاتی به‌ویژه بختیاری‌ها و قشقایی‌ها پرداخت. قتل 25 تن از دلیرترین سران قشقایی و بویراحمدی و ممسنی

13. شهادت روحانیون بنام ایرانی چون شهید سیدحسن مدرس به جرم مخالفت با فعالیت های ضداسلامی و ضدانسانی رضاخان

اما اشتباهات، دروغ ها و مغالطات پیامک شبهه:

حق رای در زمان محمدرضا در لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی به زنان داده شد. نه زمان رضاشاه. ان حق رای هم فریبی برای به ابتذال کشیدن زنان بود. چون مردان هم حق رای نداشتند چه برسد به زنها

کدام زن در دوره رضاشاه وزیر و وکیل بوده؟ اولین زن، زنی بهایی به نام فرخ رو پارسا در زمان محمدرضاشاه هست. نه رضاشاه

کدام پالایشگاه؟ پالایشگاهی که انگلیسی ها خودشان ساختند و بعد که رفتند حتی لوله های نفتش را هم منفجر کردند؟

نیروهای انگلیسی ایران را در زمان رضاشاه اشغال کردند، نه اینکه اخراج بشن. این انگلیسی ها بودن که رضا را خلع کردند و محمد رضا را نشاندند.

70 درصد بی سوادی در دوره محمدرضاشاه. پس دوره رضاشاه چقدر بوده!

اولین دانشگاه را امیرکبیر ساخت. نه رضاشاه. امیرکبیر دارالفنون را ساخت

کدام راه آهن؟ راه اهن شمال-جنوب که انگلیسی ها برای انتقال لوازم خودشون برای خودشون ساختند و حتی از یک شهر مهم ایران رد نمی شد؟

کدام دادگستری و بیمه و ثبت احوال؟ همان که موسسش یعنی داور را بقتل رساند؟ ضمن اینکه این کار، برای از دست علما خارج کردن حل و فصل محلی دعاوا و شکایات بود.

پیام دوم که در مورد حکومت محمد رضا شاه پهلوی توزیع شده:

ﺳﯽ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺷﺎﻩ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ !…
ﻣﺮﺩﻡ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﻭ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻭ ﺷﮑﻼﺕ ﭘﺨﺶ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ...
ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﺩﻥ ﺷﺎﻩ ﻓﺮﺍﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺳﻮﺍﺭ ﮔﺎﺭﯼ ﺷﺪﻩ !…
ﯾﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﻘﻞ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ ﻫﻢ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﺩ ﻣَﻤَﺪ ﺩِﻣﺎﻍ ﺩَﺭ ﺭَﻓﺖ !…
ﻣﺮﺩﻡ ﺟﻠﻮﯼ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻦ ﻭ ﺗﺎ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺭﻭ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﻥ ﮐﻪ ﺑﺮﻗﺼﻪ ﻧﻤﯿﺬﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮﻩ !…
ﻋﮑﺲ ﺷﺎﻩ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺍﺳﮑﻨﺎﺱ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﻬﻬﻢ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯿﺪﺍﺩﻥ ﻭ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻦ ﻋﮑﺲ ﺷﺎﻩ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻭﻥ ﮐﺎﻏﺬ ﻫﺎ ﺑﻮﺩ !…
ﻫﺮ ﺩﻻﺭ ﻫﻔﺖ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ !…
ﻭ ﻫﺮ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﮐﻠﯽ ﺭﯾﺎﻝ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ !…
ﻭ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯ .…
ﺩﯾﮕﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺷﺎﻩ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣَﻤَﺪ ﺩِﻣﺎﻍ ﯾﺎﺩ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ
ﺑﻠﮑﻪ ﺁﻩ ﻣﯿﮑﺸﻦ ﻭ ﻣﯿﮕﻦ ﺧﺪﺍ ﺑﯿﺎﻣﺮﺯﺩﺵ !…
ﻧﻮﺭ ﺑﻪ ﻗﺒﺮﺵ ﺑﺒﺎﺭﻩ ﺍﯾﺸﺎﻟﻠﻪ !…
ﺩﯾﮕﻪ ﺭﻗﺼﯿﺪﻥ ﺟُﺮﻡ ﺷﺪ !…
ﭘﻮﻟﻬﺎ ﺑﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺪ !…
ﺩﻻﺭ ﺍﻓﺴﺎﺭ ﺑﺮﻳﺪ
ﺑﺮﮐﺖ ﻫﻢ ﺭﻓﺖ !…
ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻧﺸﺪ
ﻣﻌﻨﻮﯾﺎﺗﻤﺎﻥ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﺩ ﺭﻓﺖ !…
ﺳﺮ ﺩﺭ ﮔﺮﯾﺒﻮﻧﯿﻢ ﻣﺎ ﺧﻮﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ..
35 ﺳﺎﻝ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ :
٨٠٠٠ ﭘﺰﺷﻚ ﺑﻴﻜﺎﺭ ،٧ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻴﻜﺎﺭ ،
ﺍﺯﻫﺮ١٠ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ٦ﻃﻼﻕ ،٦ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﻌﺘﺎﺩ . ٦٨ % ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ،ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺳﻦ ﻓﺤﺸﺎ ﺑﻪ ١٤ ﺳﺎﻟﮕﻲ ،
ﻓﺮﻭﺵ ﺳﺎﻻﻧﻪ ١٣ ﻫﺰﺍﺭ ﻛﻠﻴﻪ ،٤٢ % ﺯﻳﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ،
26 دی روز فرار شاه از ایرانو اما پاسخ ها:

برخی خدمات (خیانت ها و جنایت های) محمدرضاشاه در ایران:

1. حضور 80 هزار مستشار نظامی و اداری امریکا در ایران که بر همه ارگان های کشورمان سلطه داشتند و کسی بدون اجازه انها آب نمی خورد.


2. اعطای حق مصونیت قضائی (کاپیتولاسیون) به مستشاران امریکایی در سال 1343 و تبعید امام به علت مخالفت با فروش استقلال کشور


3. اعطای جزیره بحرین و دویست جزیره زیبای اطراف آن به اربابان انگلیسی توسط شاه، بحرین که چهاردهمین استان کشور ما بود. (1348)


4. غرق بودن شاه، خواهرانش، همسرش فرح و بقیه اعضای خانواده اش در انواع فسادهای اخلاقی به نحوی که در خاطرات هر کدامشان، به روابط افسارگسیخته دیگری اذعان کرده اند. حتی نحوه آشنایی شاه با فرح، زمانی است که فرح بعلت مشکل مالی برای خودفروشی به نزد اردشیر زاهدی (کارچاق کن شاه در این مسائل) می رود و سپس ملکه و شهبانوی! ایران می شود!


5. هفتاد درصد جمعیت کشور بی سواد در سال 57 دستاورد فرهنگی شاهنشاه در ایران بود!


6. تنها 157 هزار دانشجو از جمعیت 35 میلیونی ایران در سال 57 وضعیت سواد دانشگاهیان زمان شاهنشاه! (یک مقایسه ساده کنید با الان 4 میلیون نفر از جمیت 75 میلیونی ایران، مشغول به تحصیل در دانشگاهند و 92 درصد جامعه ایران باسوادند) (جمعیت دو برابر شده اما تعداد محصلان دانشگاهی 25 برابر) 38% وزرا فراماسون، 24% عضو سیا و 21% عضو ساواک!


7. تبدیل ایران به بازار کالاهای بنجل وارداتی غرب و فقدان کارخانه ها و زیرساخت های اقتصادی خودکفا در کشور


8. تورم شدید با نرخ سالانه 40 تا 50 درصد به همراه فساد و ارتشای سراسری و دزدی بلندپایگان و نابرابری در توزیع درامدها


(tajalli Tehrani, The Causes of Revolution)


9. سن امید به زندگی 50 سال در دوره شاهنشاه و بیش از 73 سال در ایران کنونی.


10. 75% نخبگان سیاسی کشور تنها از 40خانواده نیرومند و کوتاهی دست توده های مردم و نخبگان غیروابسته از مناصب سیاسی و اقتصادی کشور


11. وجود ترسناک ترین و خطرناک ترین سازمان جاسوسی دنیا در دوره شاه (ساواک) و شکنجه و کشتار هزاران بیگناه و یا با کوچکترین مخالفت و یکی از پلیسی ترین حکومت های جهان علیه حقوق بشر


12. حضور بیش از 200 بهائی در بین مقامات ارشد کشور (بطوریکه از کابینه 12 نفری هویدا 9 نفربهائی بودند: از جمله : خود هویدا،صنیعی وزیرجنگ، خسروانی وزیر کار، شاهقلی وزیر بهداری، روحانی وزیر کشاورزی، پارسای وزیر اموزش و پرورش،) عبدالکریم ایادی پزشک مخصوص شاه، ثابتی معاون ساواک


13. تبدیل 800 هزار کشاورز ایران به خرده مالکان بی زمین و وارد کننده کالاهای غربی به ایران با اصلاحات ارضی و سایر سیاست های اقتصادی غربی در کشور و تبدیل ایران از کشور صادرکننده گندم به یکی از بزرگترین واردکننده های گندم در جهان


14. شکل گیری اولین حلبی نشین های ایران در شهرهای بزرگ بخصوص تهران از دهه 1340 به بعد و ایجاد اولین کارتن خوابها در تاریخ ایران


15. ایجاد 3000 فاحشه خانه و کاباره در ایران و ده ها محله فاحشه نشین


16. کشتار بیش از 4000 شهید از مردم بیگناه ایران


17. تامین 65% نفت مورد نیاز رژیم غاصب اسرائیل و حمایت مالی، نظامی و تسلیحاتی از این رژیم در جنگهای مختلف علیه فلسطینیان بخصوص جنگ 1967 و 1973 با وجود تحریم دیگر کشورها.


بله. هیچ گاه دهن کجی شاه و فرحش به ارزش های اسلامی مردم ایران از جمله شرابخواری و رقص علنی آن دو با کارتر رئیس جمهور امریکا و همسرش در محرم سال 56 را فراموش نخواهیم کرد.


بله هیچ گاه فراموش نخواهیم کرد که آنقدر عقب مانده بودیم که از هندوستان برایمان پزشک می آوردند!


بله. هیچ گاه فراموش نخواهیم کرد برخی مردم ما چقدر زود فراموش میکنند جنایت ها و خیانت ها را و چه ساده از جهل و فراموشکاری و کم حافظه بودن آنها سواستفاده می شود.


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۸/۱۸
محمد مهدی متقی

نظرات  (۱۰)

آقا دمت دااااااااااااااااااااااااااااااااغ
تا میتونی ازینا بذار که بزنیم تو دهن بعضی به ظاهر روشن فکر
با سلام و خسته نباشید
اقا دمتووون گرررم ، خدا خیرتون بده
پاسخ:
سلام
مخلصیم
انجام وظیفه میکنیم.
نکنه توی این مملکت زندگی نمیکنی و اوضاع و احوال رو توی این 38 سال و قبلش ندیدی؟
تو که نوشتی شاه همرو میکشت خود من با نوشتن این کامنت میترسم که بگیرن پدرمو در بیارن. 
پاسخ:
سلام
چرا من هم توی همین مملکت زندگی می کنم ولی چشمام رو روی واقعیت های تاریخی نمیبندم.
همیشه حرف حق بزن و فقط از خدا بترس
الانم زمان پهلوی نیست که برای یه انتقاد ساده سرت رو زیر آب کنن.
۰۸ بهمن ۹۵ ، ۲۰:۱۱ بیر تورک اوقلان
هه،ببین در رابطه با رضا پالان چه چرندیاتی نوشتن...بیا برو،بیا برو حاجی رضا پالان گور نداشت که کفن داشته باشه این چرت و پرتا چیههه...مرسی ادمین
پاسخ:
سلامت اُلاسان
عالی بود 
مرررررررگ بر شاهههههه
۱۴ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۰۷ حسین مرکبی
سلام خیلی ممنون بخش هایی از این مطلب شمارا در کانال تاریخ اسلام به آدرس زیر و در وبلاگ خودم بزودی خواهم گذاشت
 @tarikhislam
سلام
واقعاً اجرتون با خدا
آدم میمونه با این جماعت کوفی چه کنه اسکلای سینمای ایران گفتن باید احترام مومیاییشو نگه دارید ایرانی بوده و کلی خدمت کرده!!!
آتیش این حماقت ها دل و جان رو می سوزونه
سلام  
لطفا منبع هم بزارید
کلیپ ض رضا خان و شاه و عکس با نوشته تهیه کنید و در فضای مجازی پخش کنید خیلی شیک

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی